TOXIN s.r.o.

Systémy pro správu informačních zdrojů

MÁTE MONITORING MÉDIÍ? Tak už vám chybí jen MAXIMUS…

 • pro textovou analýzu článků,
 • pro správu a distribuci informací,
 • pro propojení se sociálními sítěmi.

Víme:

 • co budou vaši zákazníci kupovat v budoucnu,
 • co udělat, abyste dosáhli vyššího obratu;
 • jak si zákazníky udržet.

Poskytneme vám dlouhodobý servis s reálnými výsledky.

Potřebujete si udržet kvalitní zaměstnance? Více je motivovat? Dostat do organizace nové nápady?

Věnujte nám pár minut…

Využijte ANALÝZY MONITORINGU MÉDIÍ pro…

 • objevení zajímavých trendů, rizik i příležitostí;
 • zatraktivnění výročních zpráv.

Moduly ČTK a monitoring médií v jednom systému…

 • exkluzivita výběru zpráv z konkrétního oboru,
 • bez obsahových duplicit a bez rizika, že vám uteče důležitá informace.

„Zaměřujeme se na výběr důležitých informací a jejich maximální využití pro organizace. Každá společnost, každé její oddělení i jednotlivci mají stanoveny své cíle. Lze jich dosáhnout efektivněji a rychleji, pokud máte ty správné informace a máte je včas.“

Ladislav Procházka, jednatel TOXIN s. r. o.

MAXIMUS - systém pro správu informačních zdrojů

Informace k nám přicházejí ze všech stran – z televize, rádia, novin, časopisů, zpravodajských serverů, sociálních sítí. Dnes už je jich tolik, že je velmi obtížné vybrat ty, které jsou pro nás důležité. Pokud však máte SYSTÉM PRO SPRÁVU INFORMAČNÍCH ZDROJŮ, máte vyhráno.

Jak systém MAXIMUS pracuje a co s ním získáte

Víte, kde se o vás píše? Kdo a jak o vás mluví? Co právě teď řeší vaši zákazníci nebo konkurenti?

Proto byl vyvinut MAXIMUS, který po celý rok 24 hodin denně sleduje tisíce informačních zdrojů a na základě vámi definovaných klíčových slov vás neprodleně upozorní na důležité zprávy. A to jak z tisku, televize, rádia, zpravodajských serverů, tak i z on-line světa sociálních sítí. Znamená to, že od nás získáte důležité informace jako první – pracujeme v reálném čase.

Přehrát video

Vstup do aplikace

Maximus je rozdělen do tří kategorií koncových uživatelů přesně podle jejich potřeb

Organizace
a instituce

 • Sledujte, jak o vás lidé mluví na internetu, na sociálních sítích, v rádiu, televizi, ale i tisku – pohodlně a skrze jednu aplikaci.
 • Naslouchejte on-line diskuzím, na kterých záleží.
 • Sledujte neomezené množství klíčových slov, které jsou pro vás důležité, a zapojujte se jejich prostřednictvím do diskuzí na sociálních sítích, fórech či blozích. Budete tak moci uvádět informace na pravou míru.
 • Odkryjte informace, které o vás vaše publikum chce vědět, a získejte tak nové příznivce či zákazníky.
 • Doručte své informace těm správným lidem a pochopte, co od vás lidé opravdu očekávají.
 • Objevte své příznivce a využívejte jejich podpory naplno.

Velké
společnosti

 • Chraňte svou značku a udržujte si svoji reputaci pod kontrolou.
 • Abyste dokonale pochopili svůj trh a poznali lépe i své zákazníky, zapojujte se do diskuzí a reagujte na jejich připomínky v reálném čase – v okamžiku, kdy diskuze vznikají.
 • Řešte krizové situace s lehkostí a předstihem, protože dobré i špatné zprávy budete vědět jako první; získáte informační náskok a čas na důležitá rozhodnutí.
 • Sledujte konverzace o vaší značce, ale i konkurenci, a získávejte tak informace o nových místech, kde se můžete zviditelnit a kde dále můžete propagovat své služby či produkty.

Střední
a malé firmy

 • Najděte nové zdroje informací a sledujte vývoj vašeho odvětví.
 • Rozšiřujte povědomí o vaší značce na místech, kde to dělá vaše konkurence.
 • Sledujte nové trendy ve vašem oboru, a získávejte tak náskok před ostatními.
 • Pochopte své zákazníky a dejte jim to, po čem touží. Odkryjte jejich skutečné potřeby, a zaměřte se tak na nové trhy pro vaše služby a produkty.
 • Analyzujte své i konkurenční mediální výstupy a dostaňte svou značku do širšího povědomí.
 • Komunikujte s větším množstvím lidí, naslouchejte jejich připomínkám a budujte silnou, důvěryhodnou značku.

Analýza monitoringu médií

První krok k úspěchu je sebepoznání. Je potřeba vědět, jak si stojíte v porovnání s ostatními, kdo ovlivňuje vaše okolí, váš business. Jen tak pak objevíte zajímavé trendy, rizika i příležitosti.

Analýzu monitoringu médií připravujeme vždy na míru. Využíváme několikaletých zkušeností analytiků a PR konzultantů.

Co můžete očekávat?

 • Zjistíme, jaký je váš mediální obraz, zda v něm převažuje pozitivní či negativní kontext.
 • Srovnání mediálního obrazu s konkurencí.
 • Vyhodnocení mediálního dopadu produktových i jiných kampaní.
 • Analýzy určené pro výroční zprávy.

Sledujeme např. tyto klíčové ukazatele: obor média, mediatyp, AVE hodnotu, čtenost, rozsah výstupu, formát výstupu, periodicitu, odkazy, výskyt cen, výskyt log, výskyt fotek, výskyt citací, tonalitu, zaměření, zásah v mediatypech, zásah v dané cílové skupině, počet GRPů a TRPů za kampaň či její část, ukazatel OTS atd.

Přepisy audiovizuálních záznamů

Poskytujeme přepisy audiovizuálních nahrávek z přednášek, jednání či porad do textového souboru. Denně přepisujeme pro naše partnery výstupy z TV a rádia (zejména zpravodajství a diskusní pořady) nebo streamy (zábavné pořady).

Vyvinuli jsme si pro tyto potřeby vlastní systém DATEL, který nám umožňuje zpracovat výstupy efektivně. Přibližně 80% práce provádí specializovaní pracovníci (přepis, kontrola pravopisu, rozdělení audio a video nahrávek).

Klientům tak můžeme poskytnout nejen textové přepisy, ale i „nasekané“ nahrávky, standardní titulky a dokonce dnes i titulky pro neslyšící.

Moduly ČTK

Agenturní zpravodajství ČTK a ceskenoviny.cz patří mezi TOP informační zdroje v České republice. Je zde možná exklusivita výběru zpráv z oboru, bez obsahových duplicit, stejně tak jako možnost nastavení průběžného zasílání zpráv během dne a ve zvolené frekvenci.

Řada redaktorů přebírá zprávy z ČTK, doplňuje je o subjektivní informace a dále s časovým odstupem v řádu hodin publikuje prostřednictvím vydavatelských domů. Jedno sdělení se tak duplikuje i v řádu desítek článků.

Dokážeme zprávy z ČTK poskytnout v jednom systému a dokonce i označit veškeré duplicitní články. Práce s mediálními výstupy se tak stane pohodlnější a rychlejší. A to bez rizika, že vám uteče pro vás důležitá informace.

Jak najít tu pravou?

S vyhledáváním firem, které je vhodné pozvat do výběrových řízení, pomůže databáze KOLIN

Vždy je lépe budoucím možným problémům předcházet, než pak čelit nařčení, že nějaké výběrové řízení nebylo dostatečně transparentní. Těžko se pak vysvětluje, proč se přihlásilo tak málo firem, proč vyhrála firma, která byla teprve nedávno založená, má zcela jiný obor podnikání nebo má další negativní faktory.

Hledání vhodných dodavatelů pro veřejné zakázky může být mnohdy problém. V současné době ekonomického růstu je obecně firem na trhu nedostatek a těch, které aktivně usilují o získání veřejných zakázek, bývá ještě méně. Zadavatelé by rádi oslovili i další potenciální zájemce, jenže mnohdy nevědí jak. Zažité způsoby informování a používaná média míří na stále stejný okruh možných dodavatelů a k novým subjektům, které by třeba o zakázku měly zájem, ale vůbec o ní nevědí, se již nedostanou.

Zadavatelé také zpravidla nemají dostatečný přehled o tom, které firmy v daném oboru v jejich okolí působí, jak relevantní jsou pro plnění dané zakázky a zda splňují nastavená kvalifikační kritéria. Distribuce výzev k účasti ve výběrových řízeních na plnění veřejných zakázek proto probíhá víceméně naslepo a to, zda se podaří zasáhnout toho pravého, záleží často víc na náhodě než na promyšleném výběru.

Přitom existuje nástroj, který obcím a městům může ušetřit spoustu námahy a pomoci nabídku lépe zacílit. Jde o průběžně aktualizovanou databázi firem, z níž lze vybírat vhodné subjekty podle celé řady kritérií. Základní členění podle oboru činnosti lze dále upřesňovat např. podle doby existence na trhu, obratu, počtu zaměstnanců, sídla či pobočky v daném regionu apod.

Vyhlašovatel veřejné zakázky tak snadno získá seznam firem, které přicházejí v úvahu jako potenciální dodavatelé. Jim pak může adresovat nabídku k účasti ve výběrovém řízení. A protože součástí databáze jsou i adresy datových schránek, je možné rozesílku uskutečnit elektronicky a ušetřit tak na poštovném.

Přímé oslovení vybraných firem samozřejmě nenahrazuje zveřejnění na profilu zadavatele či ve věstníku veřejných zakázek, ale je významným nástrojem, který pomáhá rozšířit počty účastníků o firmy, ke kterým se informace šířená standardními způsoby nedostane. Oslovení více firem navíc zvyšuje transparentnost výběrového řízení a v konečném důsledku pak vede k vyšší kvalitě provedené zakázky za nižší cenu.

Osobně vám vše vysvětlíme a zaškolíme v rámci celé ČR

V každém kraji České republiky máme svého vysoce kvalifikovaného pracovníka, který se vám bude osobně věnovat. Je připraven vám celý systém kdykoli podrobně představit, nastavit, zaškolit vaše pracovníky či pomoci s přípravou důležitých dokumentů.

Naši konzultanti jsou všem stávajícím klientům nepřetržitě k dispozici pro jakékoli ad hoc požadavky. Zakládáme si na úspoře vašeho času a na vysoké míře personifikace systému. Každému uživateli přizpůsobíme služby přesně na míru, dle jeho individuálních potřeb.

O společnosti

Od roku 2005 postupně vznikaly firmy DC GROUP, spol. s r. o., Marketingové databáze, s. r. o., SOLIDIS s. r. o. a v roce 2013 byla založena také společnost TOXIN s. r. o. Všechny tyto subjekty mají český kapitál, dodnes fungují a mají společného vlastníka.

Původním zaměřením TOXIN s. r. o. bylo monitorování českého internetu s akcentem na identifikaci nelegálních kopií. Přes indexaci více než půl miliardy stránek jsme se dostali k poskytování služeb v oblasti informačních zdrojů. Dnes z těchto zkušeností těžíme a od roku 2018 se specializujeme na vývoj unikátního nástroje pro správu informačních zdrojů (MAXIMUS), analýzu monitoringu médií, audiovizuální přepisy apod.

Permanentně zdokonalujeme stávající monitoringy médií, propojujeme je s dalšími důležitými informacemi (např. se sociálními sítěmi) a stále efektivněji je předáváme našim uživatelům. Tyto nástroje slouží klientům ze soukromého i státního sektoru. Portfolio TOXIN pokrývá řešení nejen pro velké společnosti, státní instituce, ale i pro menší firmy – a to napříč všemi odvětvími. Naším cílem je být zárukou inovativních a moderních technologií.

Přeskočit video
Ukončit video