Kdo je DPO roku 2020?

Spolek pro ochranu osobních údajů a jeho partnerská organizace slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov již potřetí vyhlásili nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů, tentokrát za rok 2020. Nejlepší pověřenci byli vyhlášeni na slavnostním večeru, který se paralelně konal v úterý 22. června 2020 a to v Praze i v Bratislavě.

V České republice byla oceněna Iveta Relichová, pověřenkyně Masarykova onkologického ústavu v Brně a Radek Kubíček, pověřenec několika menších obcí a obecních organizací.

Slovenským pověřencem roku se stala JUDr. Paula Babicová, Data protection a compliance officer, risk manager Dôvera zdravotné poisťovny a.s.Nad třetím ročníkem převzal záštitu Mgr. Jiří Kaucký, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, který rovněž obě ceny osobně předal a uvedl: „Srdečně gratuluji oceněným a do dalšího odborného působení přeji jim i Vám všem – a vlastně nám všem – naplnění naší role ve společnosti, která reálně přesunula významnou část komunikace do mocného i omezujícího virtuálního prostoru a směřuje tak k dominantně digitální komunikaci spojené zčásti nevyhnutelně, zčásti arbitrárně s ohromným a neustálým zpracováním osobních údajů.”

Účastníky předávání ocenění prostřednictvím videa pozdravila i místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která ocenila význam a úlohu pověřence pro ochranu osobních údajů v každodenní praxi.

Porota v České republice vybírala z 35 nominací, na Slovensku pak ze 7 nominovaných pověřenců. „Jsem rád, že v období tak obtížném pro celou společnost i pro téma ochrany osobních údajů se sešlo tolik kvalitních nominací,“ řekl k tomu František Nonnemann, člen výboru Spolku pro ochranu osobních údajů. A dodal: „To, že jedním z oceněných je pověřenkyně z významného zdravotnického zařízení, osobně beru jako připomenutí a docenění významu důvěry pacienta v lékaře a ochrany soukromí a osobních údajů při poskytování zdravotní péče.“

Stanislava Zorvanová, předsedkyně slovenského Spolku, k tomu doplnila: „Pověřenec pro ochranu osobních údajů by měl být jmenován na základě odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany osobních údajů a na základě způsobilosti a schopnosti plnit úkoly pověřence. Mezi osobní kvality by měla určitě patřit i morální integrita a vysoká etika dané osoby. Dôvera zdravotná poisťovňa jmenovala do této funkce JUDr. Babicovú, což bylo velmi dobré rozhodnutí. Sem hrdá na to, že Pověřencem pro ochranu osobních údajů za rok 2020 je pro Slovensko členka Spolku pre ochranu osobných údajov a že je to právě žena.“

S činností spolku přítomné seznámil předseda výboru spolku JUDr. Vladan Rámiš a celý večerní program moderoval místopředseda výboru pan Ing. Václav Mach.

Akce se uskutečnila za podpory partnerů, kterými se letos staly společnosti Microsoft a Wolters Kluwer.

Zdroj: Spolek pro ochranu osobních údajů